• 2023,  Irodalom

    Prológ

    Utazások apósommal

    Mihájlovits Péter (1943–2004) – Dragan Pečurica (1953-2018) rajza Az újvidéki ferences templom főoltára Nagyszüleim az ekkor még kisgyermekkorú nagybátyámmal a zentai városháza kupolája előtt valamikor a múlt század harmincas éveinek második felében A zentai Szent István templom sohasem épült meg, csak ez a makett készült el 1910 táján A zentai csata – Eisenhut Ferenc festménye egy képeslapon A Monarchia bélyege és rajta a kétnyelvű bazovicai postai bélyegző lenyomata